Autokool

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus algab 7.mail 2022 algusega kell 9:45
Koolituse kestvus on 1 päev.
Koolituse maksumus 115€

Registreerin koolitusele

Koolitus sisaldab:
  • Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes (2 teooriatundi).
  • Libedasõidu riskivältimise praktikum (1 õppetund).
  • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (1 sõidutund).
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul (1 sõidutund).
Lõppastme koolitusele tulles palume kaasa võtta:
  • ID-kaart või pass või juhiluba
  • 1 värvifoto ( 3,5 x 4,5) juhul, kui esmane juhiluba on kehtetu
  • autokooli tunnistus, kui see on aga kadunud, siis väljastame duplikaadi maksumusega 10€. Testudo endistele õpilastele tunnistuse duplikaat tasuta.

Registreerimise viimane võimalus 1 tööpäev enne koolituse algust. Hilisem registreerimine ei garanteeri kohta koolitusel.

Lõppastme koolituse lühikirjeldus:
  • Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena.
  • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra. Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga või õpilase sõidukiga.
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so surnamed olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autotjuhil tekkida.