Lõppastme koolitus

Koolitused

B-kategooria koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Lõppastme koolitus juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist ja on koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmaste juhilubade omanikele. Koolitusel osalejal peab kaasas olema esmane juhiluba või isikut tõendav dokument.

Esmaabikoolitus koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 8 tundi e-õppes enne praktika läbimist iseseisvalt e-mailile saadetud õppematerjalidega.

A- kategooria koolituskursusele võetakse õppima mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks nõutava vanusega. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Jalgratturite koolitus vastavalt kehtivale liiklusseadusele, on teel liikuval jalgratturil kes on 10- kuni 15-aastane, kohustuslik omada ja kaasas kanda jalgratturi juhitunnistust. Autokool Testudo korraldab koolides jalgrattakursuseid koostöös Laste Liiklusklubiga.
Kursuse kestvus on kolm nädalat, mis lõppeb teooria- ja sõidueksamiga.

Üldtingimused:
  • Kui koolituskursus on katkenud st jäänud pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või enam, siis koolituse jätkamiseks kursusehind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
  • Õppemaksu tagastatakse vaid juhul, kui vajadus selleks tekib Testudo autokooli süül.

Tel: 511 01 64