Lõppastme koolitus

Koolitused

Autokoolis Testudo pakutavad koolitused:

B-kategooria

koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Lõppastme koolitus

B- kategooria lõppastme koolitused toimuvad aastaringselt. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist.
B kategooria lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.

Koolitus on kohustuslik läbida esmase juhiloa kehtivuse ajal ( kahe aasta jooksul).
Lõppastme koolitusele võib tulla ka kohe peale esmase juhiloa omandamist.

Esmaabikoolitus

koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 8 tundi e-õppes enne praktika läbimist iseseisvalt e-mailile saadetud õppematerjalidega. Teoreetiline osa läbitakse Zoom keskkonnas.

A- kategooria

koolituskursusele võetakse õppima mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks nõutava vanusega. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Jalgratturite koolitused

vastavalt kehtivale liiklusseadusele, on teel liikuval jalgratturil kes on 10- kuni 15-aastane, kohustuslik omada ja kaasas kanda jalgratturi juhitunnistust. Autokool Testudo korraldab koolides jalgrattakursuseid koostöös Laste Liiklusklubiga.
Kursuse kestvus on kolm nädalat, mis lõppeb teooria- ja sõidueksamiga.

Üldtingimused:
  • Kui koolituskursus on katkenud st jäänud pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või enam, siis koolituse jätkamiseks kursusehind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
  • Õppemaksu tagastatakse vaid juhul, kui vajadus selleks tekib Testudo autokooli süül.

Tel: 511 01 64