Autokool

Riiklik eksam

Juhi eksamineerimise eesmärk on selgitada välja isiku teadmiste, oskuste ja käitumise vastavus juhi kvalifikatsiooninõuetele.

Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Maanteeameti Regionaalne liiklusregistri büroo.

Juhtimisõiguse taotlejal on lubatud sooritada eksamid kõikides liiklusregistri büroodes olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.
Link sobiva büroo leidmiseks: https://www.mnt.ee/et/kontaktid/teenindusburood

Vabasid sõidueksamite aegu leiat SIIT

Link e-teenindusse sisenemiseks: https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf