Autokool

Esmaabi koolitus

Vastavalt Liiklusseaduse paragrahvile 100 peab iga esmase juhiloa taotleja läbima autokoolis esmaabikoolituse. 

Koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 8 tundi e-õppes enne praktika läbimist iseseisvalt e-mailile saadetud õppematerjalidega. 6 tunnine teoorialoeng toimub Zoomis. Praktiline 2 tunnine osa toimub klassiruumis, mis lõpeb lõputestiga. Praktilise osa toimumise aeg lepitakse õpilasega kokku individuaalselt.

Kursuse käigus läbitavad teemad:

 1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine
 2) esmaabi teadvusetuse ja vigastuste korral ning külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
 3) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 4) mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Koolituse maksumuse leiad hinnakirjast. Vajalik eelregistreerimine kuna kohtade arv on piiratud.

Koolituse tühistamine hiljemalt 24 tundi enne koolituse toimumist ( info@autokooltestudo.ee või 5110164).
Koolitusele registreerunud õpilase poolt õigeaegselt tühistamata koolituse puhul või tema koolitusele mitteilmumisel, kui koolitaja on täitnud oma kohustused, makset ei tagastata.

Registreerin koolitusele