Autokool

Lõppastme 1-päevane koolitus

Testudo autokool korraldab lõppastme koolitust aastaringselt. Autokoolis Testudo on võimalik lõppastme koolitus läbida vaid ühe päevaga.

Libedasõit toimub  libedarajal, mis tegutseb tegutseb sõltumata aataajast.

Lõppastme koolitus st  juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmase juhiloa omanikele. Koolituse eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.

Lõppastme koolituse lühikirjeldus:

  • Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena.
  • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra. Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga või õpilase sõidukiga.
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so ohtlikud olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autojuhil tekkida.

Koolitusel osalejal peab kaasas olema esmane juhiluba või isikut tõendav dokument ning koolituskursuse tunnistus. Tunnistuse puudumisel väljastatakse koolitustunnistuse duplikaat.

Koolituskursusele tulles palume võtta kaasa:

  • ID-kaart või pass või juhiluba
  • 1 värvifoto ( 3,5 x 4,5) juhul, kui esmane juhiluba on kehtetu
  • Autokooli tunnistus, kui see on aga kadunud, siis väljastame duplikaadi.

Siin saad tutvuda lõppastme koolituse riiklikus õppekavas toodud koolituse mahuga.