Autokool

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitusel osalemiseks ei pea olema autokool Testudo õpilane. 2022 aastal läbis Testudo autokooi kaudu antud koolituse enam kui 200 inimest.
Lõppastme koolitus st  juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmase juhiloa omanikele.

Koolitusel osalejal peab kaasas olema esmane juhiluba või isikut tõendav dokument ning koolituskursuse tunnistus. Tunnistuse puudumisel väljastatakse koolitustunnistuse duplikaat maksumusega 10€.

Registreerin koolitusele

Autokoolis Testudo saab lõppastme koolituse läbida taskukohaselt, kiiresti ja mugavalt.
Mõnel juhul ulatub koolituse hind lausa 170 euroni. Meie juures maksab koolituse täispakett 120€.

Koolituse eest tasumine toimub enne koolitust ülekandega meie autokooli arveldusarvele.
Kui siiski mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun tühista koolitusel osalemine õigeaegselt. Koolituse tühistamine peab olema toimunud hiljemalt 24 tundi enne koolituse toimumist. Hilisem tühistamine toob kaasa kogu koolituse tasumise tagastuseta. Tühistamine info@autokooltestudo.ee


Lõppastme koolituse lühikirjeldus:

TeooriaõpePraktikumSõitmine
Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena ja selle maht on 1 tundKeskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra.
Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga.

Libedasõidu riskivältimise harjutused toimuvad õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so ohtlikud olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autojuhil tekkida.

Lõppastme koolitus ehk libedasõit on vajalik, et valmistada ette B-kategooria mootorsõidukijuhti toime tulema erinevates keerulistes ilmastiku- ja teeoludes. Lõppastme koolitusele ootame sind kui sul on esame juhiluba, et sa saaksid selle vahetada juhiloa vastu õigeaegselt.

Meeldiva kohtumiseni!

Riiklik õppekava

Riiklikud maksud juhiloa vahetamiseks