Autokool

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus viiakse autokoolis Testudo läbi 1 päevaga. Koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmase juhiloa omanikele. Lõppastme koolitus st  juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist.
Lõppastme koolitusel osalemiseks ei pea olema autokool Testudo õpilane. Aastas läbib Testudo autokooli kaudu antud koolituse enam kui 200 inimest.

Koolitus toimub laupäeviti algusega kell 8:45 Tallinnas.

Vali sobiv kursuse kuupäev ja registreeri koolitusele koolitusele

Autokoolis Testudo saab lõppastme koolituse läbida kiiresti ja mugavalt ning seda kõike 1 päevaga.
Meie juures koolituse täispaketi maksumuse leiad hinnakirjast.

Koolituse eest tasumine toimub enne koolitust ülekandega meie autokooli arveldusarvele.
Kui siiski mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun tühista koolitusel osalemine õigeaegselt. Koolituse tühistamine peab olema toimunud hiljemalt 24 tundi enne koolituse toimumist. Hilisem tühistamine toob kaasa kogu koolituse eest tasumise tagastuseta. Tühistamine info@autokooltestudo.ee


Lõppastme koolituse lühikirjeldus:

TeooriaõpePraktikumSõitmine
Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena ja selle maht on 1 tundKeskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra.
Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga.

Libedasõidu riskivältimise harjutused toimuvad õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so ohtlikud olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autojuhil tekkida.

Lõppastme koolitus ehk libedasõit on vajalik, et valmistada ette B-kategooria mootorsõidukijuhti toime tulema erinevates keerulistes ilmastiku- ja teeoludes. Lõppastme koolitusele ootame esmase sind juhiloa omanikuna, et sa saaksid selle vahetada juhiloa vastu õigeaegselt. Koolituse lõppedes väljastame sulle peale koolituse läbimist tunnistuse ja edastame vajalikud andmed koolituse läbimise kohta TRAM-ile, et saaksid alustada esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu.

Meeldiva kohtumiseni!

Riiklik õppekava

Riiklikud maksud juhiloa vahetamiseks