Autokool

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine e pimedakoolitus on erikoolitus, mille peavad läbima kõik õpilased, kes taotlevad B-kategooria esmast juhtimisõigust.

Pimeda ajal sõitmine registreerimine toimub SIIT . Koolitustasu palume tasuda enne koolitusel osalemist Testudo autokooli arveldusarvele.

Koolitusel mitteosalemisest tuleb teavitada koolitajat, mitte hiljemalt 24 tundi enne koolitust. Selleks tuleb saata e-mail info@simulaator.ee.

Pimedasõit viiakse läbi simulaatoril ning toimub Mustamäe tee 4 ja sissepääs asub Eesti Talleksi maja peauksest.
Kaasa kindlasti võtta isikut tõendav dokument ja õpingukaart, sest selle viimase täidab õpetaja, kes koolitust läbi viib.

Tutvu Riigi Teataja Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad

1.1.18 Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Pärast koolitust õpilane:
1.1.18.1. teab, kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga
kohtumisel, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatumise ja parkimise ning
hädapeatuse korral;
1.1.18.2. mõistab, et vaatamata tulede õigele kasutamisele on nähtavus pimeda ajal palju halvem
kui valge ajal, ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;
1.1.18.3. omab motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja
külgvahega;
1.1.18.4. saab aru pimeda ajal esinevatest, eriti kergliiklust puudutavatest ohtudest.