Autokool

Koolituste sisu

B-kategooriaA-kategooria
Õppesõiduk registrimassiga kuni 3500 kg
Teooriaõppe maht sh e-õpe 30 x 45 min
Sõiduõppe math on 28 x 45 min
Vanus koolitust alustades vähemalt 15,5 aastat
Ajaline kestvus min 4 nädalat.
Õppesõidukid: Toyota, BMW, Toyota automaat

Teooriatunnid toimuvad nii klassis kui e-õppena. E-õppe korral on 6×45 minutit kogu õppest vajalik läbida klassis, kus käsitleme vastvalt riiklikule õppekavale nõutuid teemasid ning arutame koos õpetajaga tekkinud küsimusi. Teooria lõpeb teooria koolieksamiga Liikluslab keskkonnas. Teooriaeksami sooritamiseks vajalik õigesti vastatud küsimuste arv on analoogne riikliku eksami nõuetele.

E-õppe keskkonnana on meil kasutusel Liikluslab.ee ja Liikluskoolitajate Liidu e-autokool, millele juurdepääs on tagatud kõikidele meie õpilastele lisatasuta.

Õppeklass asub meil Tallinnas Pärnu mnt 41a II korrusel. Seal toimuvad ka eksamid ning vajalikud vahearvestused.

Õppesõiduks on vastavalt riiklikule õppekavale ette nähtud minimaalselt kõikidele õpilastele 28 tundi. Ühe tunni kestvus on 45 minutit nn akadeemiline tund. Kui lisatundide järgi tekib vajadus, siis saab alati juurde võtta lisatunde nii palju, kuni sõiduki juhtimine on täielikult selge ja õpilane on riiklikuks sõidueksamiks valmis st sa oled omandanud kõik vajalikud õpiväljundis.

Riiklik õppekava
A-kategooria
Koolitusel osaleja vanus vähemalt 24 aastat ja 
kes omab eelnevalt B,C,D juhtimisõigust (va esmase juhiloa omanik)
A2-kategooria juhiloa omanik,
kellel juhtimisõigust on vähemalt 2 aastat.
Õigus juhtida mootorratast, mille mootori
võimsus on rohkem kui 50Kw.

A2 kategooria
Koolitusel osaleja vanus vähemalt 17,5 aastat.
Isik, kes omab eelnevalt juhtimisõigust.
A2-kategooriat saab õppida ka juhtimisõiguseta isik
(arvestama peab, et sel juhul on suurem õppetöömaht).
Õigus juhtida mootorratast, mille mootori võimsus
ei ole rohkem kui 35 Kw.

E-õppe keskkonnana on meil kasutusel Liikluslab.ee ja Liikluskoolitajate Liidu e-autokool, millele juurdepääs on tagatud kõikidele meie õpilastele lisatasuta. Teooria lõpeb teooria koolieksamiga Liikluslab keskkonnas. Teooriaeksami sooritamiseks vajalik õigesti vastatud küsimuste arv on analoogne riikliku eksami nõuetele.

Õppeklass asub meil Tallinnas Pärnu mnt 41a II korrusel. Seal toimuvad ka eksamid ning vajalikud vahearvestused.
Lõppastme koolitusAlgastme libedakoolitus
Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes (2 teooriatundi).
Libedasõidu riskivältimise praktikum (1 õppetund ).
Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (1 sõidutund).
Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul (1 sõidutund). Viiakse läbi aastaringselt kasutataval libedasõidu õppeväljakul.

Koolituse tühistamine peab olema toimunud hiljemalt 24 tundi enne koolituse toimumist. Hilisem tühistamine toob kaasa kogu koolituse tasumise tagastuseta. Tühistamine info@autokooltestudo.ee
B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida libedasõidu koolitus.
Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus jaguneb kahele teooriatunnile ja ühele sõidutunnile.
Koolituse läbimise kohta teeb koolitaja asjakohase sissekande õpingukaardile.

Koolituse tühistamine peab olema toimunud hiljemalt 48 tundi enne koolituse toimumist. Hilisem tühistamine toob kaasa kogu koolituse tasumise tagastuseta. Tühistamine info@autokooltestudo.ee
Esmaabi koolitusPimeda ajal sõitmise koolitus
Vastavalt Liiklusseaduse paragrahvile 100 peab iga esmase juhiloa taotleja läbima autokoolis esmaabikoolituse. 
Koolituse maht on 16 tundi.

Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 8 tundi e-õppes enne praktika läbimist iseseisvalt e-mailile saadetud õppematerjalidega.
6 tunnine teoorialoeng toimub Zoomis.

Praktiline 2 tunnine osa toimub klassiruumis, mis lõpeb lõputestiga.

Koolituse tühistamine peab olema toimunud hiljemalt 48 tundi enne koolituse toimumist. Hilisem tühistamine toob kaasa kogu koolituse tasumise tagastuseta. Tühistamine info@autokooltestudo.ee
B-kategooria algaastme pimeda aja koolitus on üks õppekavakohastest lisakoolitustest juhtimisõiguse taotlemisel. Koolitus koosneb ühest praktikumi tunnist ja ühest õppesõidutunnist.

Mõlemad tunnid pimedasõidu viiakse autokooli läbi simulaatoril, asukohaga Mustamäe tee 4. Vajalik eelregistreerimine www.simulaator.ee

Koolitusele minnes peab kaasas olema õpingukaart ja isikut tõendav dokument. Koolituse tühistamine peab olema toimunud hiljemalt 48 tundi enne koolituse toimumist. Hilisem tühistamine toob kaasa kogu koolituse tasumise tagastuseta. Tühistamine info@simulaator.ee