Autokool

Lõppastme 1-päevane koolitus

Lõppastme 1-päevane koolitus algab: 10.august 2024 kell 8:45 Tallinnas
Koolituse maksumus 120€

Registreerin lõppastme koolitusele
Lõppastme 1-päevane koolitus mahuga:
 • Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes (2 teooriatundi).
 • Libedasõidu riskivältimise praktikum (1 õppetund ).
 • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (1 sõidutund).
 • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul (1 sõidutund). Viiakse läbi aastaringselt kasutataval libedasõidu õppeväljakul.
Koolitusele tulles palume kaasa võtta:
 • Id-kaart või pass või juhiluba
 • 1 värvifoto ( 3,5 x 4,5) juhul, kui esmane juhiluba on kehtetu.
Registreerimise viimane võimalus 1 tööpäev enne koolituse algust. Hilisem registreerimine ei garanteeri kohta koolitusel.
Lõppastme 1-päevane koolitus:
 • Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena.
 • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra. Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga või õpilasesõidukiga.
 • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so sellised olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autojuhil tekkida. 
 • Esmase juhiloa vahetamiseks tuleb läbida lõppastme koolitus 24 kuu jooksul peale esmase juhiloa omandamist.
 • Kui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud enam kui aasta tagasi, siis tuleb enne koolitusele asumist Transpordiameti liiklusregistris uuesti sooritada teooria- ja sõidueksam.
 • Koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla peatatud (liiklusseaduse järgi) või juhtimisõigus ära võetud (politsei või kohtu otsusega).
 • Esmane juhiluba vahetatakse Transpordiameti Liiklusregistri büroos juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis.
 • Lõppastme koolitusel osalemiseks ei pea olema autokool Testudo õpilane.

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad