Autokool

Jätkuõpe

B-kategooria jätkuõpe

  (1) Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

  (2) Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.

  (3) Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.

  (4) Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.

[RT I, 16.01.2020, 1 – jõust. 01.02.2020]

Jätkuõppe läbimise andmed esitame elektrooniliselt Transpordiametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist. Andmed sisaldavad jätkuõppe lõpetanu ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning jätkuõppe läbimise kuupäeva.

Õppetöömaht 2 sõidutundi


Registreerimine koolitusele

Koolituse maksumus 60€
Palume saata e-mailile info@autokooltestudo.ee väljavõtted eksamikaartidest.

Koolitustasu palume tasuda Testudo OÜ a/a EE582200221001193562, pärast seda, kui olete saanud e-mailiga kinnituskirja 24 tunni jooksul.