Autokool

Esmaabi

Vastavalt „Liiklusseaduse” § 100 lõike 8 alusel.peab iga esmase juhiloa taotleja läbima autokoolis vastava koolituse. 

Koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 8 tundi e-õppes enne praktika läbimist iseseisvalt e-mailile saadetud õppematerjalidega. 6 tunnine teoorialoeng toimub Zoomis. Praktiline 2 tunnine osa toimub klassiruumis, mis lõpeb lõputestiga.

Esmaabi kursuse käigus läbitavad teemad:

 1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine;
 2) esmaabi teadvusetuse ja vigastuste korral ning külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
 3) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 4) mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Koolituse maksumus 50€. Vajalik eelregistreerimine kuna kohtade arv on piiratud.

Koolituse tühistamine hiljemalt 24 tundi enne koolituse toimumist ( info@autokooltestudo.ee või 5110164).
Koolitusele registreerunud õpilase poolt õigeaegselt tühistamata koolituse puhul või tema koolitusele mitteilmumisel, kui koolitaja on täitnud oma kohustused, makset ei tagastata.

Registreerin koolitusele

Vastavalt Liiklusseadusele on mootorsõidukijuhi koolituse ja teadmiste kontrolli ning koolituse õppevahendite ja -kava nõuded kehtestatud valdkonna eest vastutav minister määrusega.