Autokool

B-kategooria kursus

B-kategooria kursus

Algus: 5.oktoober 2022 kell 17.30
Õppe liik: e-õpe/ eesti keeles
Teoorialoengud: kontaktõppe tunnid Pärnu mnt 41a Tallinn
Sõiduõpe: kokkuleppel oma sõiduõpetajaga
Hind: 870€
Automaatkäigukastiga autol õppimisel lisandub 55€.

B-kategooria kursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad

Registreerin kursusele

Meie poolt pakutava B-kategooria kursuse algõppe eelised

  • Koolitust viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad.
  • Kasutatavad õppematerjalid võimaldavad omandada põhjalikud teadmised.
  • Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused.
  • Autode kindlustused annavad õppesõidul tekkinud kindlustusjuhtumi korral õpilaste kaas- ja omavastutuse määraks 0%.
  • Õppijatel on võimalik kasutada e-autokooli ja selle õppematerjale.
  • Teoreetiliste teadmiste kontroll on tasuta (kuni 2 esimest katset) ja sõiduoskuste kontroll on tavalise sõidutunni hinnaga.
  • Võimalik on läbida nõuetekohased lisakoolitused ühes autokoolis.
  • Tasuda võimalik kuni kolmes osas, krediidikulukuse määr 0%.
Tingimused:
  • Kui koolituskursus on katkenud st jäänud pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või enam, siis koolituse jätkamiseks kursusehind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
  • Õppemaksu tagastatakse vaid juhul, kui vajadus selleks tekib Testudo autokooli süül.