Autokool

B-kategooria kursus

B-kategooria kursus kestvusega alates 4 nädalast.

Algus: 19.juuni 2024 kell 17.30
Õppe liik: e-õpe/ eesti keeles
Hind alates 960€

Registreerin kursusele
Teoorialoengud: kontaktõppe tunnid Pärnu mnt 41a Tallinnas
Sõiduõpe: kokkuleppel oma sõiduõpetajaga
Hind: alates 940€

Automaatkäigukastiga autol õppimisel lisandub 60€.

B-kategooria kursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad

Meie poolt pakutava B-kategooria kursuse algõppe eelisedTingimused:
Koolitust viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad.
Kasutatavad õppematerjalid võimaldavad omandada põhjalikud teadmised.
Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused.
Autode kindlustused annavad õppesõidul tekkinud kindlustusjuhtumi korral õpilaste kaas- ja omavastutuse määraks 0%.
Õppijatel on võimalik kasutada e-autokooli ja selle õppematerjale.
Teoreetiliste teadmiste kontroll on tasuta (kuni 2 esimest katset) ja sõiduoskuste kontroll on tavalise sõidutunni hinnaga.
Võimalik on läbida nõuetekohased lisakoolitused ühes autokoolis.
Tasuda võimalik kuni kolmes osas, krediidikulukuse määr 0%.
Kui koolituskursus on katkenud st jäänud pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või enam, siis koolituse jätkamiseks kursusehind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Õppemaksu tagastatakse vaid juhul, kui vajadus selleks tekib Testudo autokooli süül.