Autokool

B-kategooria kursus

B-kategooria kursus kestvusega alates 4 nädalast.

Algus: 7.august 2024 kell 17.30
Õppe liik: e-õpe/ eesti keeles
Teoorialoengud: kontaktõppe tunnid Pärnu mnt 41a 2. korrus Tallinnas ja/või e-keskkonnas
Sõiduõpe: kokkuleppel oma sõiduõpetajaga
Hind: al 960€

Automaatkäigukastiga autol õppimisel lisandub 60€.
Registreerin kursusele

B-kategooria kursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks eeltoodule, peab isik koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Meie poolt pakutava B-kategooria kursuse algõppe eelised

  • Koolitust viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad.
  • Kasutatavad õppematerjalid võimaldavad omandada põhjalikud teadmised.
  • Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused.
  • Autode kindlustused annavad õppesõidul tekkinud kindlustusjuhtumi korral õpilaste kaas- ja omavastutuse määraks 0%.
  • Õppijatel on võimalik kasutada e-autokooli ja selle õppematerjale.
  • Teoreetiliste teadmiste kontroll on tasuta (kuni 2 esimest katset) ja sõiduoskuste kontroll on tavalise sõidutunni hinnaga.
  • Võimalik on läbida nõuetekohased lisakoolitused ühes autokoolis.
  • Tasuda võimalik kuni kolmes osas, krediidikulukuse määr 0%.

Tingimused:

  • Kui koolituskursus on katkenud st jäänud pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või enam, siis koolituse jätkamiseks kursusehind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
  • Õppemaksu tagastatakse vaid juhul, kui vajadus selleks tekib Testudo autokooli süül.

Info

Õppesõiduk registrimassiga kuni 3500 kg
Teooriaõppe maht sh e-õpe 30 x 45 min
Sõiduõppe math on 28 x 45 min
Vanus koolitust alustades vähemalt 15,5 aastat
Ajaline kestvus min 4 nädalat.
Õppesõidukid: Toyota, BMW, Toyota automaat

B-kategooria kursuse teooriatunnid 

toimuvad nii klassis kui e-õppena. E-õppe korral on 6×45 minutit kogu õppest vajalik läbida klassis, kus käsitleme vastvalt riiklikule õppekavale nõutuid teemasid ning arutame koos õpetajaga tekkinud küsimusi. Teooria lõpeb teooria koolieksamiga Liikluslab keskkonnas. Teooriaeksami sooritamiseks vajalik õigesti vastatud küsimuste arv on analoogne riikliku eksami nõuetele.

E-õppe keskkonnana on meil kasutusel Liikluslab.ee ja Liikluskoolitajate Liidu e-autokool, millele juurdepääs on tagatud kõikidele meie õpilastele lisatasuta.

Õppeklass asub meil Tallinnas Pärnu mnt 41a II korrusel. Seal toimuvad ka eksamid ning vajalikud vahearvestused.

Õppesõiduks 

on vastavalt riiklikule õppekavale ette nähtud minimaalselt kõikidele õpilastele 28 tundi. Ühe tunni kestvus on 45 minutit nn akadeemiline tund. Kui lisatundide järgi tekib vajadus, siis saab alati juurde võtta lisatunde nii palju, kuni sõiduki juhtimine on täielikult selge ja õpilane on riiklikuks sõidueksamiks valmis st sa oled omandanud kõik vajalikud õpiväljundis.

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad