Autokool

B-kategooria kiirkursus 4 nädalaga

Pakume B-kategooria kiirkursuse paketti, mille käigus on võimalik läbida autokooli õpingud vaid 4 nädalaga.

Tegemist on  võimalusega, kui Sul tõesti on vaja autokool läbida kiiresti! Õpinguid saad alustada kohe, kui oled valmis.

Registreerin B-kategooria kiirkursusele

Teooriaõpe  toimub e-õppes, mis on saanud õpilastelt palju positiivset vastukaja. E-õpe võimaldab õpilasel õppida liiklusteooriat talle sobival ajal. Teooriaõpe toimub lisaks klassiõppele Liikluslab keskkonnas. Õppeklassis toimuvad  sissejuhatav loeng, aktiivõppetunnid (3) ,  vahearvestused ja teooriaeksam. 

B-kategooria kiirkursuse raames saab eelisjärjekorras läbida vajalikud sõidutunnid kõigest 4 nädala jooksul ja kõik vajalikud lisakoolitused. Tuleb vaid kohale tulla ja õppida!

B-kategooria kiirkursuse lühikirjeldus
  • Kiirkursus sisaldab kõiki  ettenähtud koolitusi (teooriaõpet so e-õpe kontakttundidega, 28 sõidutundi, esmaabikoolitust, pimeda- ja libedasõidukoolitust) ning autokooli teooria- ja sõidueksamit.
  • Kindlasti tuleb arvestada, et autokooli kiirkursus eeldab õpilaselt tema aktiivset osalemist õppetöös, seda nii teooria- kui sõiduõppes ning ka lisakoolitustel. Kuid juhul, kui õpilane ei saa osaleda selle aja jooksul sõidutundides või mõnel vajalikul koolitusel, siis me ei saa tagada, et õpilane lõpetab õpingud lubatud aja so 4 nädala jooksul.
  • Õpiväljundi saavutamiseks tuleb sõidutundide jooksul omandada oskused, mis on vajalikud autokooli lõpetajale. Vajadusel saab sõidutunde juurde osta. Tagame kõigi vajalike koolituste, sealhulgas 28 sõidutunni, läbiviimise 4 nädala jooksul.
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad