Autokool

A-kategooria kursus

Algus: 10.märtsil 2022 kell 18:00
Kestvus: juhiloa omanikele alates 2 nädalat ja juhiloata isikutele alates 4 nädalat
Õppe liik: eesti keeles e-õppena
Sõiduõpe: kokkuleppel oma sõiduõpetajaga
Soodustused: 15€ Testudo endistele õpilastele

Hinnad 2021 aastal registreerunutele:
A- ja A2-kat kursus juhiloa omanikule 480€
A2-kat algastme kursus juhtimisõiguseta isikule 520€
A2- ja B- kat (algastme so juhiloata isikule) kursuste üheaegsel õppimisel 1170€

Kursusele registreerimine

Hinnad sisaldavad riikliku õppekavaga ettenähtud õppetöö miinimummahtusid. Riikliku õppekava mahtudega tutvu SIIN
Riikliku õppekavaga tutvu SIIN

Meie poolt pakutava A-kategooria algõppe koolituse eelised
• Koolitust viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad.
• Kasutatavad õppematerjalid võimaldavad omandada põhjalikud teadmised.
• Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused.
• Õppesõidu perioodiks on kogu sõiduvarustus tasuta va Eesti Vabariigis COVID-19 leviku ohu olukorra ajal
• Õppesõidukite kindlustused annavad õppesõidul tekkinud kindlustusjuhtumi korral õpilaste kaas- ja omavastutuse määraks 0%.
• Õppijatel on võimalik tasuta kasutada veebipõhist keskkonda so e-autokooli ja selle õppematerjale.
• Teoreetiliste teadmiste kontroll on tasuta (kuni 2 esimest katset) ja sõiduoskuste kontroll on tavalise sõidutunni hinnaga.
• Tasuda võimalik kuni kahes osas, krediidikulukuse määr 0%.