Autokool

Pimeda aja koolitus

B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida pimeda ajal sõitmise koolitus.

Pimeda ajal sõitmise koolitusel omandab õpilane teadmised tulede õigest kasutamisest ja pimeda ajal sõitmisega seonduvatest ohtudest. 

Pimeda aja koolituse eesmärgiks on luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. Koolituse tulemusel peab koolitatav oskama tulede õige kasutamisega parandada nähtavust ja oma sõiduk teistele paremini märgatavaks teha, mõistma oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte.

Koolitatav oskab peale koolitust oma käitumisega:

  • vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud riske,
  • teab isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrku külgi
  • tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus jaguneb ühele teooriatunnile ja ühele sõidutunnile. Koolituse läbimiseks peab koolitataval olema läbitud teooria- ja sõidukursus täies mahus ehk läbitud on algastme teooria- ja sõiduõppe esimese, teise ja kolmanda mooduli teemad. 
Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja asjakohase sissekande koolituskursuse tunnistusele.

Koolitusele registreerimine www.simulaator.ee
Registreerimisel palun kirjutada oma nime taha autokooli nimi.

Koolituse korraldus

Koolitus sõitmisel simulaatoriga viiakse läbi Tallinnas Mustmäe tee 4. Õpilasel peab olema koolitusel kaasas õpingukaart ja isikut tõendav dokument.

Koolitustasu 60€ palume tasuda Testudo OÜ a/a EE582200221001193562 peale broneeringu kinnitamist .