Autokool

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus algab: 21.mail 2022 kell 9:45
Koolituse kestvus: 1 päev
Koolituse maksumus 115€

Registreerin lõppastme koolitusele

Koolitusmaht lõppastme 1-päevasel koolitusel:
Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes (2 teooriatundi).
Libedasõidu riskivältimise praktikum (1 õppetund ).
Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (1 sõidutund).
Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul (1 sõidutund).

Koolitusele tulles palume kaasa võtta:
  • ID-kaart või pass või juhiluba
  • 1 värvifoto ( 3,5 x 4,5) juhul, kui esmane juhiluba on kehtetu
  • autokooli tunnistus, kui see on aga kadunud, siis väljastame duplikaadi maksumusega 10€. Testudo endistele õpilastele tunnistuse duplikaat tasuta.

Registreerimise viimane võimalus 1 tööpäev enne koolituse algust. Hilisem registreerimine ei garanteeri kohta koolitusel.

Lõppastme koolituse lühikirjeldus:
  • Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena.
  • Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra. Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga või õpilase sõidukiga.
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so surnamed olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autotjuhil tekkida. 

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad