Autokool

Esmaabikursus

Vastavalt Liiklusseaduse paragrahvile 100 peab iga esmase juhiloa taotleja läbima autokoolis esmaabikoolituse. 

Koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 8 tundi e-õppes enne praktika läbimist iseseisvalt e-mailile saadetud õppematerjalidega. 6 tunnine teoorialoeng toimub Zoomis. Praktiline 2 tunnine osa toimub klassiruumis, mis lõpeb lõputestiga.

Koolituse käigus läbitavad teemad:

 1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine
 2) esmaabi teadvusetuse korral
 3) esmaabi vigastuste korral
 4) esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
 5) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 6) mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Kursuse maksumus 40€. Vajalik eelregistreerimine kuna kohtade arv on piiratud.

Koolituse tühistamine hiljemalt 24 tundi enne koolituse toimumist ( info@autokooltestudo.ee või 5110164).
Koolitusele registreerunud õpilase poolt õigeaegselt tühistamata koolituse puhul või tema koolitusele mitteilmumisel, kui koolitaja on täitnud oma kohustused, makset ei tagastata.

Kursusele registeerimine

Koolituse maksumus 40€
Teooria läbitakse iseseisvalt õppematerjaliga e-õppes ja Zoom keskkonnas. Praktiline õpe läbitakse klassiruumis.