Autokool

Hinnad

NB! Kui “Kursuste kalendris” erineb hind käesolevas tabelis toodud baashinnast, siis kehtib konkreetsele kursusele “Koolituskalendris” toodud hind.

TeooriaPraktikaHind
B-kategooria (sõiduauto) kursus
(kombineeritud teooriaõpe sh e-kool, 28 sõidutundi, kütuse maksumus, kindlustustasud, kuni 2 teooriaeksamit).

25

28x45min

730€
A2-kategooria kursus juhtimisõiguseta isikule (teooriaõpe sh e-kool, 12 sõidutundi, kütuse maksumus, kindlustustasud, kuni 2 teooriaeksamit, A-kat sõidukijuhi varustuse kasutamine).2812x45min520€
A2- ja B- kat (algastme) kursuste üheaegsel õppimisel (teooriaõpe sh e-kool, 28+12 sõidutundi, kütuse maksumus, kindlustustasud, kuni 2 teooriaeksamit, A-kat sõidukijuhi varustuse kasutamine).
53
28x45min
12x45min

1170€
A- ja A2-kat kursus juhiloa omanikule ( teooriaõpe sh e-kool, 10 sõidutundi, kütuse maksumus, kindlustustasud, kuni 2 teooriaeksamit,  A -kat sõidukijuhi varustuse kasutamine).1010x45min500€
BE-kategooria kursus33x45min300€
A- ja A2-kat kategooria lisasõit45 min35€
B-kategooria lisasõit (manuaalkäigukastiga autol)

B-kategooria lisasõit (automaatkäigukastiga autol) 
45min

45min
25€

28€
Esmaabikoolitus (EA) – vajalik läbida algastmes õppijatel1640€
Lõppastmekoolitus42x45min110€
Pimeda ajal sõidu koolitus (PAK)145min60€
B-kat algastme libedasõidu koolitus (RVK)245min65€
Jätkuõppe koolitus: 
Maanteeametis sõidueksamit korduvalt mittesooritanud juhtimisõiguse taotlejale. Minimaalne maht 2 sõidutundi. Dokumentide vormistustasu.
2x45min60€
Andmete kiiredastustasu Transpordiametisse 30€
Sõidueksami tasu alates teisest korrast 30€
Esmaabikoolituse kontrolltest ja ainetundide aktsepteerimise menetlustasu va eelnevalt kokkulepitud Testudo lepingupatnerite juures esmaabikoolituse läbinutele.10€
Koolituskursuse tunnistuse duplikaat
Esmaabi koolituskursuse duplikaat
Õpingukaardi duplikaat
20€
Lõppastme koolituskursuse tunnistuse duplikaat10€
Dokumentide koopiad (akadeemiline õiend + koopia õpingukaardist)30€
Õpingute jätkamistasu koolituslepingu lõppemisele järgnevalt50€

A- ja B-kat kursuseid võimalik tasuda osamaksetena.

Automaatkäigukastiga autoga õppimisel lisandub paketi maksumusele:
B-kat algastme kuruse maksumusele 40€.
B-kat lõppastme koolituse maksumusele 5€.
B-kat algastme libedasõidu koolitusele 5€.

Testudo OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja!