Autokool

Hinnad

Hinnad autokoolis Testudo.
NB! Kui “Kursuste kalendris” erinevad hinnad käesolevas tabelis toodud baashindadest, siis kehtib konkreetsetele kursustele “Koolituskalendris” toodud hinnad.
KirjeldusTeooriaPraktikaHind
2023
B-kategooria (sõiduauto) kursus (BKAT)
Teooria, internetikool, 28 sõidutundi ja kuni 2 teooriaeksamit.

25

28x45min

960€
B-kategooria (sõiduauto) e-õppe kursus
6 (3 x 1,5h) teooriaõppe kontakttundi kolmel päeval, internetikool, 28 sõidutundi kuni 2 teooriaeksamit.

6 kontakttundi

28x45min

960€
B-kategooria (sõiduauto) kursus täispakett
Teooriaõpe sh e-kool ja Liikluslab keskkond, 28 sõidutundi, teooriaeksam(id), esmaabikoolitus, pimeda ajal sõitmine, algastme libedarajal sõitmine.


25


30X45min


1250€
B-kategooria (sõiduauto) kiirkursus 4 nädalat
Teooriaõpe sh e-kool, Liikluslab keskkond, 28 sõidutundi, kuni 2 teooriaeksamit, esmaabikoolitus, pimeda ajal sõitmine, algastme libedarajal sõitmine.

e-õpe

30x45min

1500€
A2-kategooria kursus juhtimisõiguseta isikule 
Teooriaõpe sh e-kool, 12 sõidutundi, kuni 2 teooriaeksamit, A-kat sõidukijuhi varustuse kasutamine.
2812x45min660€
A2- ja B- kat (algastme) kursuste üheaegsel õppimisel 
Teooriaõpe, e-kool, 28+12 sõidutundi kuni 2 teooriaeksamit, A-kat sõidukijuhi varustuse kasutamine.

53
28x45min
12x45min

1550€
A- ja A2-kat kursus juhiloa omanikule
Teooriaõpe, e-kool, 10 sõidutundi kuni 2 teooriaeksamit,  A -kat sõidukijuhi varustuse kasutamine.
1010x45min590€
BE-kategooria kursus33x45min300€
A- ja A2-kat kategooria lisasõit 45 min45€
B-kategooria lisasõit (manuaalkäigukastiga autol)

B-kategooria lisasõit (automaatkäigukastiga autol) 
45min

45min
30€

33€
Esmaabikoolitus (EA) – vajalik läbida algastmes õppijatel1640€
Lõppastmekoolitus (LA)42x45min120€
Pimeda ajal sõidu koolitus (PAK)145min65€
B-kat algastme libedasõidu koolitus (RVK)245min80€
Jätkuõppe koolitus: 
Maanteeametis sõidueksamit korduvalt mittesooritanud juhtimisõiguse taotlejale. Minimaalne maht 2 sõidutundi. Dokumentide vormistustasu.
2x45min75€
Andmete kiiredastustasu Transpordiametisse 30€
Sõidueksami (kontrollsõit) tasu alates teisest korrast 35€
Teooria korduseksam20€
Esmaabikoolituse kontrolltest ja ainetundide aktsepteerimise menetlustasu va eelnevalt kokkulepitud Testudo lepingupatnerite juures esmaabikoolituse läbinutele.10€
Duplikaat
Koolituskursuse tunnistuse duplikaat
Esmaabi koolituskursuse duplikaat
Õpingukaardi duplikaat
20€
Lõppastme koolituskursuse tunnistuse duplikaat lõppastme koolitusel osalejale10€
Dokumentide koopiad (akadeemiline õiend + koopia õpingukaardist)40€
Õpingute jätkamistasu koolituslepingu lõppemisele järgnevalt40€

A- ja B-kat kursuseid võimalik tasuda osamaksetena.

Automaatkäigukastiga autoga õppimisel lisandub paketi maksumusele:
B-kat algastme kursusel 55€.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% kuni 31.12.2023 tasutavatele summadele.
Alates 01.jaanuarist 2024 lisandub kõikidele tasutavatele hindadele täiendavalt 2%, mis tuleneb uuest käibemaksumäärast, mis kehtib Eesti Vabariigis 1.jaanuarist 2024.a.

Testudo OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja!